top of page

Rehberlik Hizmeti

FKD öğrencilerinin öğrenme sürecini takip eder. Öğrenme sürecinde temel amaç öğrencinin öğreniminin kendi bireysel gelişim çizgisinde değerlendirmektir. Öğrencinin akademik başarısını engelleyici faktörleri ortadan kaldırıp gelişim seviyesini en üste ulaştırmaktır. Öğrencilerin  başarısının devam etmesi için eksikleri belirlenip hangi gün hangi dersi ne kadar çalışması, kaç soru çözmesi gerektiği belirlenip öğrenciye bireysel program yapıp takip edilir. Öğrencinin başarısının yanında mutlu bir birey olması için de yoğun çaba harcar çalışmalarını veliyle koordineli bir şekilde yürütür.

Adsız tasarım.png
1.png
Image by Tengyart

  · Özgüveni ve kendini geliştirme

  · Kişisel sorunlarını çözme becerisini 

geliştirme

  · Sorumluluk bilincini geliştirme

  · Kendini tanıma becerilerini geliştirme

  · Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

  · Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirmek

  · Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirmek

  · Planlı olma ve zamanı etkin kullanma

  · Yapılacak olan deneme sınavları doğrultusunda ilerlediği seviyeyi tespit edebilme, eksikliklerini fark edip, eksikliklerini tamamlayabilme

  · Hedeflediği bölüme ulaşabilmek için disiplinli çalışma koşullarını takip edebilme

  · Net ortalamalarını artırmak için istikrarlı çalışma koşullarına uyum sağlayabilme

3.png
Image by Saulo Mohana
2.png
Image by Muhammad Rizwan

  · Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme

  · Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme

  · Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

bottom of page