top of page

  ·Farklı Kadro Özel Eğitim Kursu, öğrencilerin öğrenme sürecini titizlikle takip eder.

  ·Öğrencilerin öğrenme sürecindeki gelişimlerini bireysel olarak değerlendirir.

  ·Akademik başarıyı engelleyen faktörleri belirleyerek ortadan kaldırmaya çalışır.

  ·Öğrencilerin gelişim seviyelerini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

   ·Eksikleri tespit ederek öğrencilere bireysel çalışma programları oluşturur.

   ·Öğrencilere hangi gün hangi dersi ne kadar çalışmaları gerektiği konusunda yönlendirme yapar.

   ·Soru çözme süreleri ve miktarı gibi detayları belirleyerek öğrencilerin başarılarının sürekli olmasını sağlar.

  ·Öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil, mutlu bireyler olmalarına da önem verir.

   ·Öğrencilerin mutluluğu için çalışmalarını veliyle koordineli bir şekilde yürütür.

    ·Öğrencilerin kendilerini iyi hissetmeleri ve motivasyonlarının yüksek olması için çaba sarf eder.

Üniversite Hazırlık Kitapları | Eğitiminizin İmzası! Sitemizin logosu, üniversite sınavına hazırlık sürecinde size rehberlik eden bir semboldür. Kitap figürüyle birleşen modern ve zarif tasarımıyla, size en iyi kaynakları sunmayı ve başarı yolculuğunuzda size eşlik etmeyi simgeler. Logomuz, yüksek kaliteli üniversite hazırlık kitaplarına olan bağlılığımızı ve müşterilerimize sağladığımız değeri temsil eder. Başarıya giden yolda güvenilir bir yol arkadaşı olarak, sitemizdeki logosunu gördüğünüzde kaliteli ve güvenilir bir alışveriş deneyimiyle karşılaşacağınızı bilmenizi sağlar.
Üniversite Hazırlık Kitapları | Eğitiminizin İmzası! Sitemizin logosu, üniversite sınavına hazırlık sürecinde size rehberlik eden bir semboldür. Kitap figürüyle birleşen modern ve zarif tasarımıyla, size en iyi kaynakları sunmayı ve başarı yolculuğunuzda size eşlik etmeyi simgeler. Logomuz, yüksek kaliteli üniversite hazırlık kitaplarına olan bağlılığımızı ve müşterilerimize sağladığımız değeri temsil eder. Başarıya giden yolda güvenilir bir yol arkadaşı olarak, sitemizdeki logosunu gördüğünüzde kaliteli ve güvenilir bir alışveriş deneyimiyle karşılaşacağınızı bilmenizi sağlar.
Psikososyal gelişim, bireyin hem psikolojik hem de sosyal yönlerinin bir arada değerlendirildiği bir kavramdır. Psikososyal gelişim, bireyin duygusal, zihinsel, sosyal ve davranışsal alanlarda yaşadığı değişimleri ve büyümeyi ifade eder. Bu süreç, çocukluktan yetişkinliğe kadar süren bir yolculuktur ve yaşam boyu devam eder.  Psikososyal gelişim, bireyin kişilik, özsaygı, ilişkiler, duygusal denge, özgüven, empati, kimlik oluşumu gibi birçok alanı kapsar. Bu süreçte, bireyin çevresiyle etkileşimi, yaşadığı deneyimler, sosyal ilişkileri ve içsel faktörler gelişimini etkiler.  Psikososyal gelişim, bireyin kendi benlik algısını, duygusal dengeyi sağlamayı, başkalarıyla etkileşimde bulunmayı, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkabilme kapasitesini artırmayı hedefler. Bu süreçte birey, kendi değerlerini, inançlarını ve hedeflerini belirlerken aynı zamanda toplumun normlarına uyum sağlama becerisini de geliştirir.
Psikososyal gelişim, bireyin fiziksel büyüme ve olgunlaşmanın yanı sıra, kişilik, sosyal beceriler, duygusal denge ve özgüven gibi psikolojik yönlerinin de gelişimini içerir. Bu süreç boyunca bireyler, çeşitli yaşam olayları, ilişkiler, deneyimler ve çevresel etmenlerle karşılaşırlar ve bu etkileşimler onların psikolojik ve sosyal yapılarını şekillendirir.

  ·Özgüveni ve kendini geliştirme becerisi kazandırır.

  · Kişisel sorunlarını çözme becerisini 

geliştirir.

  · Sorumluluk bilincini kazandırır

  · Kendini tanıma becerilerini geliştirir.

  · Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirir.

  ·Analitik düşünme becerisi kazandırır. 

·Zaman yönetimi ve planlama becerisi kazandırır.

  ·Motivasyonu artırır ve hedeflere odaklanma becerisi kazandırır.

·İşbirliği ve takım çalışması becerilerini destekler.

  · Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirir.

  · Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerisi kazandırır.

  · Planlı olmayı ve zamanı etkin kullanmayı öğretir.

  · Yapılacak olan deneme sınavları doğrultusunda ilerlediği seviyeyi tespit edebilme, eksikliklerini fark edip, eksikliklerini tamamlar.

  · Hedeflediği bölüme ulaşabilmek için disiplinli çalışma koşullarını takip eder.

  · Net ortalamalarını artırmak için istikrarlı çalışma koşullarına uyum sağlayabilme yetisi kazandırır.

Akademik gelişim, bireyin eğitim süreci boyunca edindiği bilgi, beceri ve yeteneklerin ilerlemesini ifade eder. Bu kavram, bireyin okul öğrenimine yönelik kazanımlarını ve akademik başarısını etkileyen faktörleri içerir.  Akademik gelişim, bireyin okulda öğrenme becerilerini, akademik disiplinleri anlama ve uygulama yeteneklerini, problem çözme becerilerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesini içerir. Birey, okulda aldığı derslerdeki başarı düzeyini artırarak, öğrenme sürecine aktif olarak katılım sağlar ve bilgi birikimini derinleştirir.
Akademik gelişim, bireyin öğrenme potansiyelini keşfetmesini, zorluklarla başa çıkmasını ve başarıya ulaşmasını hedefler. Birey, disiplinli çalışma alışkanlıkları geliştirir, dersleri takip eder, ödevlerini zamanında tamamlar ve sınavlara hazırlanır. Ayrıca, etkili çalışma stratejileri kullanır, kaynaklardan yararlanır ve öğrenme sürecini destekleyici materyaller kullanır.  Akademik gelişim aynı zamanda bireyin özgüvenini artırır. Başarılı olmanın getirdiği motivasyonla birlikte, birey kendine olan güvenini yükseltir ve gelecekteki akademik hedeflerine daha emin adımlarla ilerler. Birey, başarılarını takdir eder, kendisini geliştirmek için fırsatları değerlendirir ve akademik başarısını sürdürmek için sürekli olarak kendini geliştirme çabası içerisinde olur.
Kariyer gelişimi, bireyin mesleki hedeflerine yönelik olarak yeteneklerini ve potansiyelini geliştirmeyi, iş dünyasında başarılı olmayı ve kişisel tatmini artırmayı amaçlayan bir süreçtir. Kariyer gelişimi, bireyin iş hayatında ilerleme, meslek seçimi, yükselme ve mesleki tatmin sağlama konularında kendisini geliştirmesini içerir.  Kariyer gelişimi, bireyin meslek seçimi sürecinden başlayarak, eğitim ve yeteneklerini geliştirme, deneyim kazanma, kariyer hedeflerini belirleme ve ilerleme adımlarını içerir. Birey, kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfederek, gelecekteki meslek seçimlerini yapar. Kariyer hedeflerine yönelik olarak eğitim ve mesleki gelişim fırsatlarını değerlendirir, yeni beceriler kazanır ve kendini sürekli olarak yenileyerek rekabetçi bir konum elde etmeye çalışır.
Kariyer gelişimi, bireyin kendi meslek yolunda ilerleme stratejileri geliştirmesini içerir. Birey, kariyer hedeflerini belirlerken uzun vadeli planlamayı göz önünde bulundurur, hedeflerine ulaşmak için adımlar atar ve sürekli olarak ilerleme kaydetmek için kendisini motive eder. Kariyer gelişimi, bireyin mesleki ağını genişletme, mentorluk arayışı, yeni fırsatları değerlendirme ve kişisel markasını oluşturma gibi unsurları da içerir.  Kariyer gelişimi aynı zamanda bireyin kişisel tatmini ve mutluluğunu da etkiler. Birey, kendi yeteneklerine ve ilgi alanlarına uygun bir mesleği seçerek, iş hayatında tatmin edici bir kariyer yapma fırsatı elde eder. Kariyer gelişimi sürecinde birey, mesleki başarılarını takdir eder, kendini sürekli olarak geliştirme fırsatlarına açık olur ve iş hayatında denge ve memnuniyeti sağlamaya çalışır.

   ·Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme yetisi kazandırır.

   ·Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirir.

   ·Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirir.

   ·Mesleki hedeflere ulaşmak için gereken adımları belirler.

    ·İş dünyasında geçerli becerileri öğretir ve geliştirir.

   · İş hayatında başarıya giden yolları öğretir.

bottom of page